1 Comment

ya bağımsız olduğu düşünülen MBler piyasaların esiri olmuşsa piyasalar çökmesin diye politikacılar gibi resesyondan her ne pahasına olursa olsun kaçar hale gelmişlerse.

Expand full comment