3 Comments
Nov 4, 2022Liked by N. Emrah Aydinonat

Elinize sağlık

Expand full comment

Bu raporun sonuçlarına bakarak geri dönüşüm meselesinin -özellikle plastik atıklarda- çoğunlukla "greenwashing" kapsamına girdiği sonucunu çıkarabilir miyiz? Yazı için ayrıca teşekkürler.

Expand full comment